Impulsar la renovació energètica dels edificis que usen les administracions públiques del Mediterrani és l’objectiu del projecte SHERPA, aprovat recentment per la Comissió Europea. Aquesta nova iniciativa facilitarà la preparació i la cerca de finançament de 200 projectes de renovació energètica d’edificis utilitzats per les administracions públiques (100 d’àmbit regional i 100 d’àmbit local).

 El projecte SHERPA (Compartint Coneixement per la Renovació Energètica d’Edificis Utilitzats per les Administracions Públiques) s’emmarca dins el Programa Europeu Interreg Mediterrani. El projecte està liderat pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i els socis del projecte són principalment administracions públiques d’àmbit regional d’Espanya (Generalitat de Catalunya i Institut Valencià de l’Edificació), d’Itàlia (Regio Lazio, Emilia Romagna i Abruzzo) de Grècia (CRES i Creta) de França (Associació Amorce), de Croàcia (Regió de Dubrovnick) i de Malta (Eco-Gozo).

En el cas de Catalunya, altres socis col·laboradors del projecte SHERPA són  l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

A Catalunya, el projecte s’ha concebut com un suport al desenvolupament de l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis (ECREE), especialment en el que fa referència a la generació i execució de projectes de renovació d’edificis públics, ja siguin equipaments  culturals, sanitaris, esportius, educatius o administratius. S’estima que, en el seu conjunt, les Administracions Públiques catalanes utilitzen entorn 20.000 edificis (16.000 a l’administració local i 4.000 a la Generalitat) que tenen uns nivells d’eficiència energètica millorables i que gràcies a SHERPA es posaran les bases tècniques i financeres per la seva renovació.

Segons dades de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’organisme encarregat de gestionar la certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya, el consum anual d’energia del conjunt d’edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya s’avalua en uns 1.000 GWh/any, consum que comporta una factura aproximada d’uns 100 milions d’euros.

Les principals barreres detectades a l’àrea mediterrània en referència als projectes d’eficiència energètica en edificis públics poden integrar-se en quatre categories: governança, informació, sensibilització i formació i finances, totes elles definides com a activitats pilot en el mòdul de prova desenvolupat prèviament per SHERPA.