Nosaltres

Sigla Comunicació és una agència independent amb més de 25 anys de trajectòria. El nostre equip està format per professionals especialitzats en diferents àmbits de la comunicació: corporativa, de màrqueting, financera, de crisi, digital i d’esdeveniments, capaços d’aportar solucions de comunicació innovadores i úniques als nostres clients.

Nosaltres

Sigla Comunicació és una agència independent amb més de 25 anys de trajectòria. El nostre equip està format per professionals especialitzats en diferents àmbits de la comunicació: corporativa, de màrqueting, financera, de crisi, digital i d’esdeveniments, capaços d’aportar solucions de comunicació innovadores i úniques als nostres clients.

El que ens mou

Volem contribuir a l’èxit empresarial, institucional i social dels nostres clients a través de la comunicació com eina estratègica. El nostre estil: una gestió orientada a resultats, sostenible, íntegra, ètica i socialment responsable, que creu en les persones i en la seva cultura organitzacional.

I també ens motiva cada dia

  • La passió per la comunicació
  • La força del treball en equip
  • El pensament estratègic
  • Les idees i accions que generen influència
  • La dedicació i el compromís
  • L’afany de superació
  • L’eficàcia i la responsabilitat
  • La creativitat i la innovació
  • La recerca de resultats
  • La creació de valor

Així treballem

L’èxit d’una campanya de comunicació depèn en bona part de la correcta orientació i planificació de les seves activitats. La creativitat i la originalitat son poc efectives si els resultats que s’obtenen no compleixen amb les expectatives inicials o be si les estratègies dissenyades no s’ajusten a les necessitats reals del client.

Qualsevol campanya dissenyada per Sigla Comunicació es basa en un metodologia que pretén aconseguir, ja des de la fase de desenvolupament, l’adequació de les accions amb els objectius.