CONDICIONS GENERALS

 1. Identificació i activitat de la societat

El titular i responsable del domini www.siglacomunicacion.com és la societat Sigla Comunicación, S. L.,  inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Volum 28.859, Foli 0031, Full B -142.485 i proveïda del N.I.F: B-61013579.

Dades de contacte de Sigla Comunicación, S. L..: Tel. (+34) 932 809 160 – Mail: info@siglacomunicacion.com.

 1. Descripció de www.siglacomunicacion.com

El principal servei que s’ofereix al domini www.siglacomunicacion.com és el subministrament d’informació sobre els serveis propis de la companyia Sigla Comunicación, S. L i el món de la comunicació en general.

 1. Prestació de serveis

L’oferta de la prestació dels serveis de Sigla Comunicación, S. L. mitjançant www.siglacomunicacion.com és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti a la  resta de condicions generals.

Sigla Comunicación, S. L. rebutja la responsabilitat que pugui donar- se per la mala utilització dels citats  continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan es consideri oportú.

 1. Drets i obligacions de l´ usuari

L’usuari s’obliga, essent l’únic responsable, a utilitzar l’oferta dels serveis oferts per Sigla Comunicación, S. L. d´ acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.

L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, ja sigui per causes pròpies o alienes.

 1. Propietat intel·lectual

Tots els continguts de www.siglacomunicacion.com en forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges, així com marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de Sigla Comunicación, S. L.. o de tercers i acollits per la llei.

Sota cap supòsit, l’accés als serveis de Sigla Comunicación, S. L. suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial dels esmentats continguts a tercers, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de Sigla Comunicación, S. L. o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als que es tingui accés a www.siglacomunicacion.com o s’utilitzaran contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

 1. Enllaços

Sigla Comunicación, S. L. no assumeix cap responsabilitat per l’informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap a www.siglacomunicacion.com. Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les que s’accedeixi mitjançant enllaços (links) inclosos en www.siglacomunicacion.com. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts en www.siglacomunicacion.com, si hi fossin, tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa recomanació sobre els mateixos.

Qualsevol usuari que desitgi incloure dins la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.siglacomunicacion.com o a les pàgines que el componen, deurà notificar-ho prèviament a Sigla Comunicación, S. L.

Resta absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a l’imatge de Sigla Comunicación, S. L.

Sigla Comunicación, S. L. es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.siglacomunicacion.com, quan així ho cregui convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

 1. Modificacions

Sigla Comunicación, S. L. podrà modificar o actualitzar las presentes Condicions Generals, que seran publicades en www.siglacomunicacion.com sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

 1. Legislació i jurisdicció aplicable

Sigla Comunicación, S. L. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués pertocar-los, es sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

 1. Consentiment de l´ usuari

L’usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el disposat en cadascuna d’elles cada cop que accedeixi a www.siglacomunicacion.com o utilitzi els seus serveis.

DECLARACIÓ  DE PRIVACITAT

Les dades personals subministrades són incorporades a un fitxer on s’emmagatzemen i tracten, responsabilitat de SIGLA COMUNICACIÓN, S.L. amb CIF B-61013579 i domicili social al carrer Lepant 311 – 2º 3ª de 08025 Barcelona, Telèfon: 932.809.160 i correu electrònic: info@siglacomunicacion.com

En facilitar-nos informació personal, accepta els termes i les condicions de la present Política de Protecció de Dades que posem a la seva disposició en el mateix procés de registre d’aquells, així com de forma permanent i accessible a través dels enllaços corresponents mitjançant la seva publicació electrònica.

QUÈ S’ENTÉN PER DADES PERSONALS?

Les dades personals són les dades que identifiquen o permeten identificar a una persona física. Una persona física identificable és aquella que es pot identificar directa o indirectament mitjançant la referència a un nom, un correu electrònic, un telèfon, una adreça postal o factors específics de la identitat física, fisiològica, genètica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona física.

COM USEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Des de SIGLA COMUNICACIÓN, S.L. tractem la informació personal que el client facilita per donar resposta a la seva sol·licitud o consulta o per a la contractació d’un servei i/o producte. Tot això sobre la base del principi de minimització pel qual les dades que podrem tractar seran adequats, pertinents i limitats als necessaris en funció de les finalitats pels quals van ser recaptats i respectant sempre la voluntat del client.

COM COMPARTIM LES SEVES DADES PERSONALS?

Podem divulgar les seves dades personals a tercers quan sigui necessari per a proporcionar-li accés als nostres serveis i per complir amb les nostres obligacions legals. No venem, lloguem ni revelem les seves dades personals a tercers que puguin usar-les amb finalitats de màrqueting i publicitat sense el seu consentiment.

QUINS SÓN ELS DRETS DELS USUARIS?

Respectem el seu dret a accedir a les seves dades personals, corregir-les, demanar la seva eliminació o sol·licitar que es restringeixi el nostre ús de les seves dades personals dins dels límits establerts per la llei vigent. També adoptem les mesures necessàries per assegurar-nos que les dades personals que recaptem són exactes i estan actualitzades.

 • Qualsevol persona té dret a accedir a les seves dades personals.
 • Si les seves dades personals són incorrectes o estan incompletes, té dret a demanar-nos que les actualitzem.
 • Pot demanar-nos que eliminem les seves dades personals.
 • Podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-ho en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir qualsevol dels seus drets enviant una sol·licitud per escrit al carrer Lepant 311 – 2º 3ª de 08025 Barcelona o per correu electrònic a info@siglacomunicacion.com.

Una vegada que rebem la seva sol·licitud i sempre que la mateixa contingui tots els requisits exigits per la llei de protecció de dades, atendrem la seva petició per garantir l’exercici dels seus drets.

COM PROTEGIM LES DADES PERSONALS?

Protegim les seves dades personals usant les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i administratives necessàries per reduir els riscos de pèrdua, ús indegut, accés no autoritzat, revelació i alteració.

QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les dades per a la gestió de la relació amb el client, la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps que sigui necessari per proporcionar-li els serveis i/o productes que ha contractat. Una vegada finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable.

CONTACTE

Si té algun dubte sobre aquesta Política de Protecció de Dades, posi’s en contacte amb nosaltres:

Pot imprimir, descarregar o conservar de qualsevol altra forma una còpia d’aquesta Política de Protecció de Dades (i de qualsevol versió revisada d’ella) per al seu arxiu.