• Joves, mòbils i seguretat viària. Què fem? és la temàtica d’enguany.
  • Anunci gràfic, vídeo per a Instagram i projecte de millora de la seguretat viària són les tres categories del certamen.
  • El concurs s’adreça a alumnes de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà de Catalunya.

El RACC i el Servei Català de Trànsit convoquen la 12a edició del concurs educatiu “Joves i Mobilitat” amb l’objectiu de promoure actituds i valors de mobilitat segura, sostenible i responsable entre els adolescents de Catalunya.

Joves, mòbils i seguretat viària. Què fem? és la temàtica de l’edició d’enguany, a la qual hi poden participar alumnes de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, així com nois i noies de 13 a 17 anys membres de casals de joves o centres de lleure de Catalunya.

De forma individual o en grups de fins a 4 components, els participants poden presentar les seves propostes a les categories d’anunci gràfic, vídeo per a Instagram i projecte de millora de la seguretat viària.

Els participants han de presentar els seus treballs a la web www.jovesimobilitat.cat i han d’estar tutoritzats pels seus centres educatius o de lleure. Les seves propostes les hauran de presentar abans del 30 d’abril de 2019.

A més dels premis per les tres categories esmentades, també es premiarà a la classe que participi amb més treballs i al professor que hagi inscrit el major nombre de participants.

Per tal de treballar-ho als centres educatius i de lleure, “Joves i Mobilitat” aporta diferents recursos informatius sobre la temàtica d’enguany i diverses propostes didàctiques sobre mobilitat, seguretat viària i convivència que posa a disposició dels educadors.

El concurs, que compta també amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament i diferents patrocinadors, ha registrat en el conjunt de les seves edicions una participació de més de 15.000 joves de tota Catalunya que han donat la seva visió sobre la mobilitat en més de 10.000 treballs.

 

Sobre el concurs

El concurs “Joves i Mobilitat” és un projecte educatiu que va néixer el 2008 arran d’un estudi del RACC sobre els joves i l’accidentalitat, que en aquells moments era de més del 30%. La profunda transformació de la societat en els darrers anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més complerta i transversal del que significa avui la mobilitat. El concurs vol contribuir a afavorir la reflexió dels adolescents i els joves envers la mobilitat entesa com a sistema social de convivència i responsabilitat, amb diversitat de modes i d’usos i basat en determinades actituds i valors, amb especial èmfasi en la seguretat viària.

Sobre el RACC

El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 900.000 assistències a l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient, tenint una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats amb la millora de la Seguretat Viària, la reducció dels accidents i les infraestructures.